Izu-Anioma

MONDAY – FRIDAY

11.00AM – 2.00PM

izu-anioma

Vivian

SYNOPSIS

IGBO KWENU!: This is an hour long phone-in programme that discusses Political Affairs of the Nation, State & current affairs in Igbo. This programme takes the air every weekday from 11:15am to 12:15am.

UWA ANIOMA: This is a phone in programme that discusses various relatable life issues and topics in Anioma dialect and it is segmented below.

ONO DU BENYI: This is an hour programme that highlights the state of the Anioma environment with respect to infrastructure and basic amenities and it comes up Mondays and Wednesdays from 12:15pm to 1:15pm.

K’ANYI SI E BI: This segment of Uwa Anioma is an hour programme that discusses the Anioma (Marriage rites, burial rites, cultural issues, meaning of names, monuments, idioms and proverbs interpretation et al) comes up every Tuesdays and
Thursdays from 12:15pm to 1:15pm.

K’AM SI BI DO: This segment of Uwa Anioma is an hour programme where illustrious sons and daughters of Anioma are profiled for excellence to inspire young listeners. It comes up every Friday from 12:15pm to 1:15pm.

OZI EKENE: This is a 45 minutes music and shout out show where callers send out greetings and make music requests. It takes the air every weekday from 1:15pm to 2pm.

ARTICLE BY… Isioma Gbunnor

1.UZO IMU NWAN’OGE gboo NA KITAA: KA NKE KA NMA?

N’oge mbu, ndi nne enyi n’amu nwa n’ebe disiche, dika n’ugbo, n’ashia ma n’uno n’enwene nsogbu obuna, yana n’umu aka ndi wa musi noge woo, adi enwekpo nsogbu m’obu olia disiche ka ndi anyi n’afu kitaa n’ebe umuaka ndi agbo ofuu no.

Imilikiti ndi nmadu si n’odi etu-oo maka na ndi nne nmadu n’oge mbu n’eme si ife di iche, dika iji ukwu je ebe te aka dika ugbo, ashia, uka n’ebe ndi ozo si.

Ozo bu kwazi na wa adi eli udili nni ndi kitaa n’eli, maka n’enu oyibo adika abiada oge woo.

N’aka nk’ozo, ufodu si na uzo ndi nne nmadu ji amu nwa kitaa ka nma, yabu site n’aka ndi dibie oyibo n’alu olu n’uno-ogwu.

Wa kwuete maka na wa kwenye na ofu nsogbu m’obu ozo nw’ike idaputa m’obulu na nwanyi ejeho uno-ogwu je g’amu nwa, maka n’obu ndi dibie oyibo gu akwukwo ofuma banyatali uzo imu nwa, na wa wehuka nk’oo, na nwa wa mu n’uno, ugbo m’obu ashis nwike inwuni.

Nk’ozo bu na oge yabu nwanyi n’amu nwaa n’onw’ike igba obala, nke nwike ibute onwu, m’obu na nwa mu etu-o nw’ike inye nsogbu n’afo, nke bun a tupu wa amuputaa, n’onw’ike inwu ni.

Mana n’uche nkem, on’atum n’anya ka imilikiti ndi nmadu si asi na uzu imu nwa n’ge gboo ka nma, maka n’elom na nke uzo oyibo g’aka nma.

 

Maka gii ka m’ji lo etu-o?

Nk’izizi bu na adi ama ama, Chikwu gbopu ife njo, n’obulu fu n’onwe ka nwanyi ji uzo igbo mu nwa sig baba obala, n’ogbayala g’adi, maka na ndi nyelie aka nw’ike wa ama ife wa g’eyee iji kwusi yabu obala n’agbaa ni.

Nk’ibua bu na, dika anyi si mali, n’ufodu oge wa n’etinye aka n’ahu nwanyi di ime iji nyelie aka dozie onodu nwa dia n’afo, n’ime nkoo wa nw’ike imeshe ofu akuku ebe wa si amu nwa n’ahu nwanyi woo, m’obu melua yabu nwa-ofuu ahu.

Nk’ikpauzu bu na obulu na nwanyi cho imu nwa je g’ekwudo onye ni  maho anya ilu yabu olu, onw’ike isi ka onwaa ikee, bia sizie etuo we mebie ife. Nke g’ajogbu onwee, m’obulu na yabu nwanyi cho imu nwa m’obu nwaa nwuhu n’oge woo.

Ufodu si n’ife me wa ji kwenye na uzo imu nwa n’oge mbu ka nma kalia kitaa bu maka nan di wa mu n’oge woo n’esike, na wa adi alia olia dika umu wa n’amu kitaa.

2.OGII ME ANUM DI NA NWINYE NDI AGBO OFUU JI ENWE NSOGBU KALIA NDI MBU?

Anumu di na nwinye bu uzo nwoke na nwaniy maligaa onwe we ofuma si ekwete ma biakota onu ibibe dika ofu ahu, maka iji muba umu ma n’eme ife ndi ozo di na nwinye n’eme.

Anumu di na nwinye bu ofu ife n’aso uso shinne m’obulu na udo, mwota, amamife, ogugu-isi, mgbayali na nsopulu n’adi…..site n’aka di na nwinye, n’obuho suso n’aka ofu onye.

Ife mji kwu nkee bum aka na ufodu oge ndi di n’eloo n’obu suso nwinye n’asopulu di, nkee bu nnukwu mwotashe, nke m’cho ka ndi b’enyi mali ma welie we lu olu, kome n’udo n’anwuli ga n’adi na anum di na nwinye oge nche.

Dika anyi si ekwu na ‘’egwu nkita bu idanyalim adanyalimii’’, ‘’ugwu bu nkwanyali nkwanyali’’. Odinmkpa shinne maka na anumu di nwinye tosi ibu ogbugba ndu n’etiti nmadu kpebigee n’obi we ibulu ofu ahu. Waa ma nw’ike me ntue m’obu na wa enweho nsopulu na mwota, nke bu ebe udo na idi n’ofu gbado ukwu.

Anyi bia zia n’akuku esem’okwu n’adi n’ime anum di na nwinye, imelime ife n’akpataa.

Nk’izizi bu awotana ibe we; k’udili nmadu m’ch inu ni? Noge unu n’akpa oyi unu wede anyi anyi ichoputa udili nmadu onye-u icho inu ni bu, ka udili ife ndi on’acho, k’udili ife ndi onidi acho?

Obulu na ezigbo mwota di, nsogbu g’adibeli….maka n’iwu me na mmeshie g’adiaili, mana oma buzi nnukwu nsogbu kwasi yabu anum di na nwinye.

Nk’ozo bu ikwe ka onye nk’ito nu ma bia g’etinyeli unu onu n’okwu: nkee bu ofu ifr kachasi emebi anum di nanwinye kitaa. Ufodu di na nwinye adi enwe ndidi na obi mgbayali, nke me n’ufodu oge oye nk’ito g’anu ma tinye li we one n’okwu n’afa n’ocho idozili we okwu. Nke ufodu g’ejizi yabu onodu welizie di na nwinye woo we n’akpa amu, mana wa eloo n’on’enyeli we aka, k’obu na on’enwe mmetuta maka esemokwu di n’etiti we.

Ife n’ebute udili onodua bu nyako, ekwe-ekwe, enwene nmo mgbayali na ogugu –isi. Omezie ofu n’ime we ebulu yabu okwu pua ilo. Ojo njo shinne.

Ofu ife ozo me oji di ka anum di na nwinye na mbu ka nke kitaa nma bum aka na umunwanyi ndi mbu ka nwe ogugu-isi, nke ufodu si n’obu maka na wa ejeho akwukwo lue dika ndi agbo ofuu.

Ufodu asi n’obu maka na wa adi azu zi umuaka kitaa ofuma, ebe ufodu n’ikweho ndi mu wa g’azuu.

Ndi ozo si n’ife ozo n’ebutee bu na kitaa ife njo na obi njo kali akali, n’oge mbu ndi mmadu awaho anya dika ndi kitaa.

Mana n’uche nkem, ufodu ife n’eme anum di na nwinye ndi agbo ofuu ji enwe nsogbu shinne, ufodu n’ime we bu ndia:

Nk’izizi bu okomoko, oke iwa anya, enwene mwota na ife njo n’emesi n’okilikili anyi bi. Ig’afu ebe okei nwe ezinuno g’an’esoeili ndi umunwanyi n’ilo, nwinyee nu makaa og’enwe anwuli? K’obu ifu nwinye nmadu k’on’esoo umuikei ndi ozo n’ilo, udili ife ndia jo njo shinne.

Nk’ozo bun a ufodu ndi ogo n’ibe we adi ekwe ka ndi wa n’anu laa nmili debe uko. Tumade ufodu nne di na umunne di, wa fu ka nwanne we nwoke n’eme ife njo kwasi nwinyee, wa ama gwaa eziokwu, kama wa asi na “OBU UWA UMU NWOKE K’ANYI NO”.

Udili ifee n’ebute nsogbu n’etiti di na nwinye, og’emeezi ka yabu nwinye yali itukwasi obi n’ebe ndi ogo-a no, maka na wa ekwenyeho naa.

Ozo buazi umunne nke nwoke enwene nsopulu n’ebe nwinye nwanne we no, okachasi ndi obu ogbo.

N’agbanyana na obuho suso nwanne we nwoke k’on’anu, wa kwesi zi inyee nsopulu ma welie dika nwanne we. Ndi mu nke nwoke tosiezi iwelie nwinye nwa wa dika nwa wa.

N’ikpauzu, ife n’ebute yabu onodu bu nwanyi wa n’anu anu ilo n’obu suso die k’obia inu ni. Odimkpa k’omali na obia inu nne, nna na umunne ndie, kome na wa g’ewelie dika nwa wa na nwanne we.

Mana ofu ife jogbu onwee bun a ufodu adi afu ife obuna dinma n’ime nwinye nwa k’obu nwanne we. Anyi kwesi imali n’ife anyi me mmadu, ka wa ga emezi enyi.

AUTHORS NOTE.

Isioma Gbunnor ia an Anioma dialect presenter of the programme,Uwa Anioma on Bridge Radio 98.7FM with a flair for the Anioma tradition to portray Anioma Culture and tradition to the world.You can reach me via Email talk2simama@yahoo.com